Main Menu
BANGKOK PORTAL


ครั้งที่ 6 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร


     วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และนายสารสิน อิ่มโอษฐ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ มอบของที่ระลึกให้กับนายศุภชัย วงศ์วิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ สยป. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2
ภาพกิจกรรม