Main Menu
BANGKOK PORTAL


ครั้งที่ 4 หัวข้อ การบริหารจัดการการให้บริการการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสารสนเทศผ่าน QR Code

     วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบให้นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ สยป. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 หัวข้อ การบริหารจัดการการให้บริการการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสารสนเทศผ่าน QR Code ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 โดยมีนายวัชรพล สาแหรกทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม