Main Menu
BANGKOK PORTAL


บทความ / องค์ความรู้

เอไอเอสใช้ 5G ดูแลลูกค้าในโรงภาพยนตร์
เอไอเอสใช้ 5G ดูแลลูกค้าในโรงภาพยนตร์
 
จากหน้าไอที-วิทยาการ-การศึกษา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2563 หน้า 18