Main Menu
BANGKOK PORTAL


บทความ / องค์ความรู้

โรงพยาบาลต้นแบบรับชีวิตวิถีใหม่ผ่านเครือข่าย 5G
โรงพยาบาลต้นแบบรับชีวิตวิถีใหม่ผ่านเครือข่าย 5G

 
จากคอลัมน์ ฉลาดใช้ หน้า ไอที-วิทยาการ-การศึกษา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 หน้า 18