Main Menu
BANGKOK PORTAL


บทความ / องค์ความรู้

ดีป้าจับมือญี่ปุ่นพัฒนาไอโอทีในไทย
ดีป้าจับมือญี่ปุ่นพัฒนาไอโอทีในไทย​ 
 
เขียนโดย  จิราวัฒน์ จารุพันธ์
จาก ไอที-วิทยาการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 หน้า 23