Main Menu
BANGKOK PORTAL


บทความ / องค์ความรู้

"AI" เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ - เกษตร
"AI" เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ - เกษตร 
 
เขียนโดย  จิราวัฒน์ จารุพันธ์
จาก ไอที-วิทยาการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 หน้า 23