Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บทความ / องค์ความรู้

Big Data กับการพัฒนาประเทศไทย
Big Data กับการพัฒนาประเทศเทศไทย
เขียนโดย  จิราวัฒน์ จารุพันธ์
จาก ไอที-วิทยาการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่  24 กันยายน 2561 หน้า 24