Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บทความ

ฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์
ฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์
 
เขียนโดย สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จากคอลัมน์ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 หน้า 24