2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บทความ

นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบข้าราชการ
นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบข้าราชการ
 
จากวารสาร สลค.สาร ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 หน้า 16 - 18