2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บทความ

เขียนโปรแกรมไม่เก่ง ก็ทำซอฟต์แวร์ดังได้
เขียนโปรแกรมไม่เก่ง ก็ทำซอฟต์แวร์ดังได้

จากคอลัมน์ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง หน้า ไอที-วิทยาการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 หน้า 23