Main Menu
BANGKOK PORTAL


ครั้งที่ 3 หัวข้อ แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

     วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ สยป. ประจำเดือนเมษายน 2561 หัวข้อ แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2
ภาพกิจกรรม