Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต

เจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับการชื่นชม (22/04/2558)
               นายต่อศักดิ์  อยู่จรรยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 4 ถือเป็นตัวอย่างของความเป็นข้าราชการที่ดี และมีความทุ่มเท ตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน กระทั่งได้รับการชื่นชม