Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต

เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตสายไหมช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาล (23/06/2558)
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตสายไหมช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาล

              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 12.00 น. ไ้ด้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าสำนักงานเขตสายไหม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตสายไหม จำนวน 2 ราย นายสำเริง  ควรปราโมทย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 และนายประสาท  เหมะธุลิน ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาล