Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจพร้อมคณะผู้บริหารเข้าอวยพรปลัดกรุงเทพมหานคร (17/10/2557)
   

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ เข้าอวยพรนายสัญญา ชีนิมิต ปลัดกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างเข้มงวด