Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณท่าน้ำศิริราช (09/10/2557)
 

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ร่วมการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณท่าเรือวังหลัง (ศิริราช)โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับทหาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง