Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”
“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”
17 ก.ย. 63 เวลา 13.30​ น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ หัวหน้าส่วนราชการของสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า การดำเนินการกรณีป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การยกซากรถ โครงการสายตรวจ 3 ประสาน การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การตรวจตามโครงการตู้เขียวระวังภัย การตรวจตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โครงการนักสืบตาสับปะรด โครงการ School Care และโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว