Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

“เทศกิจ กทม. พัฒนาความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 35 ปี”
 28 ส.ค 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ปีที่ 35 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และบริเวณโดยรอบ ได้แก่ พื้นที่ทางเท้า ถนนประชาธิปก ถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเพชรเกษม รวมถึงศาลาที่พักผู้โดยสารรถสาธารณะ ฯลฯ เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ตลอดจนเกิดความรู้สึกหวงแหนต่อสมบัติของชาติ
โดยในกิจกรรมดังกล่าวมี นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้บริหารเขตธนบุรี นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ หัวหน้าส่วนราชการภายในสำนักเทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร จากสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตคลองสาน