Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

“สำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
(24 ก.ค. 2563) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้านการพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)