Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขานุการ สำนักเทศกิจ)