Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างของฝ่ายสื่อสาร สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง