Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง สำหรับพนักงานขับรถยนต์ของกองนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง