Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งข้อความสั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ)