Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง สำหรับพนักงานขับรถยนต์ของกองนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)