Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)