Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)