Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งข้อความสั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ)