Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ)