Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน) (2/11/2560)