Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 4 หลัง ของสำนักเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ) (27/10/2560)