Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 42 ฉบับ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)