Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขานุการสำนักเทศกิจ)