Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำตรา จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)