Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงเสาอากาศสำหรับใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจำที่่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง