Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งข้อความสั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง