Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดใส้กรองน้ำ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 ชุด 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)