Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกจำนวน 4 หลัง ของสำนักเทศกิจ (เลขานุการ สำนักเทศกิจ)