Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานตรวจและบังคับการ - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ) (17/10/2561)