Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างเสาสำหรับผูกเรือตรวจการณ์อเนกประสงค์ (สำนักงานตรวจและบังคับการ)