Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 - ก่อสร้างเสาสำหรับผูกเรือตรวจการณ์อเนกประสงค์ (สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ)