Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานตรวจและบังคับการ - จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (18/10/2561)