Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์