อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

รับสมัคร/ประกาศรายชื่อบุคคล

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล))