Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภาพกิจกรรม

เขตจอมทองรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
   วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยนายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ณ บริษัทอาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด (พริกไทยตรามือที่ 1) โดยคณะผู้บริหารของทางบริษัทฯให้การต้อนรับและนำเข้าตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 102 คน เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษา