Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาคลองรองรับการท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์
   4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน บุคลากรจากสำนักงานเขตจอมทอง คณะผู้แทนจากสถาบันอาศรมศิลป์ คุณต่อ ระพีพัฒน์ คุณไพฑูรย์ (ผู้ก่อตั้งพิพิธถัณฑ์วัดหนังฯ) คณะผู้แทนชุมชนคนรักคลอง ทีมผู้จัดทัวร์และผู้แทนประชาชนคนรักคลองเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อศึกษาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในเขตจอมทอง โดยล่องเรือเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น วัด จำนวน 6 วัด ได้แก่ 1)วัดหนังราชวรวิหาร 2)วัดนางนองวรวิหาร 3)วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 4)วัดบางขุนเทียนนอก 5)วัดบางขุนเทียนกลาง 6)วัดบางขุนเทียนใน และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังฯ และสวนภูมิใจการ์เด้น