Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตจอมทองถวายเทียนพรรษาและร่วมแจกถุงปันยิ้ม
   3 กรกฎาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารเขต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง พร้อมด้วยทีมงานใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฏ์รังสฤษฏ์) โดยมีพระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง บางมด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับมอบเทียนพรรษา พร้อมทั้งนำถุงปันยิ้ม ซึ่งบรรจุด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน แจกนักเรียนจำนวน 950 ชุด สำนักงานเขตจอมทองจึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คอpอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน