Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารเรียน (อาคาร5) และ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
   25 มิถุนายน 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน (อาคาร5) และอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โดยมีคณะผู้บริหารเขตจอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด