Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
   22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณเขตโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมจราจร และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการข้ามถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.นุกูล รักธรรม รองสารวัตรจราจร สน.บางมด และ ร.ต.อ.ชนะกฎ จันทร์พุ่ม รองสารวัตรจราจร สน.บางมด มาเป็นวิทยากรในให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตจอมทอง, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพื้นที่เขตจอมทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง