อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
แผนปฏิบัติราชการ
สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562
สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564