Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต เขตจอมทอง

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เขตจอมทองมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวนเรื่อง


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เขตจอมทองมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน 0 เรื่อง