อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง รายการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 193 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)